Suuronnettomuusharjoitus Kaukaan sahalla

Paikallisuutiset 20.10.2020 0.00 EEST

(UPM, Kaukas, 20.10.2020 klo 10.30) Etelä-Karjalan pelastuslaitos harjoittelee suuronnettomuutta varten keskiviikkona UPM Kaukaan sahalla. Mittavassa harjoituksessa on mukana useita yksiköitä pelastuslaitokselta, ensihoitoyksikkö Eksotelta, UPM Kaukaan tehdaspalokunta sekä sahan henkilöstöä.

Kyseessä on yhteistyössä eri viranomaisten kanssa järjestettävä lakisääteinen harjoitus, joka järjestetään kolmen vuoden välein osana ulkoisen pelastussuunnitelman toteutusta. Harjoituksessa testataan ja harjoitellaan UPM Kaukaan ja viranomaisen yhteistoimintaa vakavassa suuronnettomuudessa.

Harjoitustilanne mahdollisimman todenmukainen

Keskiviikon harjoitusta on ryhdytty valmistelemaan jo puoli vuotta sitten. ”Vaikka kyse on harjoitteesta, siitä pyritään tekemään mahdollisimman todenmukainen. Tällä kertaa onnettomuus lavastetaan Kaukaan sahan sahalinjalle savukoneiden avulla. Kuvitteellisessa suurpalossa loukkaantuu yksi työntekijä”, UPM Kaukaan turvallisuuspäällikkö Jarmo Pulli kertoo.

Pelastustoiminnan painopisteinä harjoituksessa ovat ihmisen pelastaminen, palon leviämisen estäminen sekä sammutusveden pumppaus ja siirto Saimaasta palopaikalle. Harjoituksesta voi näkyä lähialueelle savua.

imageydsn.png

UPM Kaukaalla harjoitellaan erilaisten tulipalojen sammutusta säännöllisesti. Kuva viime marraskuussa järjestetystä harjoituksesta.

Keskiviikkona järjestettävän käytännön osuuden lisäksi harjoituskokonaisuuteen kuuluu johtamisen- ja viestinnän karttaharjoitus, joka järjestetään joulukuussa. Harjoituksiin osallistuvat Etelä-Karjalan pelastuslaitos Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, UPM Kaukas sekä Aluehallintavirasto tarkkailijana.

Kesällä hankittua suurtehopumppua testataan

Etelä-Karjalan pelastuslaitos hankki kesäkuun lopulla suurtehovesipumpun, jonka hankintaan osallistuivat myös paikalliset metsäteollisuusyritykset, mukaan lukien UPM Kaukas. Pumppu on hankittu suuria tulipaloja varten, ja sillä pystytään ottamaan suuri määrä vettä vesilähteestä hyvin nopeasti, jopa 10 kuutiometriä minuutissa.

”Painoltaan 5,5 tonninen pumppulaitteisto kulkee pyörien päällä. Sen käyttöä harjoitellaan ensimmäistä kertaa nyt Kaukaan tehdasalueella sahan palon sammutusharjoituksen yhteydessä”, Pulli kertoo.

Diesel-käyttöisen suurtehopumpun käytöstä vastaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos, mutta sen olemassaolosta hyötyvät yhtä lailla hankintaan osallistuneet yritykset.

 

Faktat:

  • UPM Kaukaalla käsitellään ja varastoidaan vaarallisia kemikaaleja. Pelastuslaitos on velvollinen laatimaan tällaisille turvallisuusselvityskohteille ulkoisen pelastussuunnitelman, joka sisältää säännölliset suuronnettomuusharjoitukset.
  • Harjoituksia edellytetään pelastuslaissa kolmen vuoden välein.
  • Harjoitus alkaa keskiviikkona 21.10. kello 8.50 ja päättyy aamupäivän aikana kello 11 mennessä.
  • Väestöhälyttimiä testataan joulukuun karttaharjoituksen yhteydessä.
  • Edellinen harjoitus UPM Kaukaalla oli vuonna 2017, jolloin harjoituksen kohteena oli klooridioksidionnettomuus.

Lisätietoja: UPM Kaukas, turvallisuuspäällikkö, Jarmo Pulli, p. 040 520 9163