Puhdistamon ruoppauksesta mahdollista hajuhaittaa

Paikallisuutiset 26.4.2021 1.00 EEST

Kaukaan biologisella jätevedenpuhdistamolla on ruoppaus käynnissä. Puhdistamon tasausaltaaseen ja varoaltaaseen kertyneen kiintoaineen ruoppauksella pyritään estämään hajuhaittoja, joita voi syntyä kun altaan pohjalla oleva kiintoaines alkaa käymään ilmojen lämmettyä.

”Jätevedenkäsittelyssä on tehty paljon parannuksia viime vuosina. Aiemmin monia kiintoainepitoisia jakeita ohjattiin suoraan biologiseen puhdistukseen. Nykyisin pääosa jätevesivirrasta, myös puukentiltä kerättävät sadevedet, ohjataan esiselkeytykseen, jossa kiintoaine erotetaan jätevesistä. Tämän ansiosta tasausaltaaseen päätyy aiempaa vähemmän kiintoainesta”, Kaukaan ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen kertoo.

Vastaavanlainen ruoppaus on tehty edellisen kerran vuonna 2018.

Ruoppaus valmistuu 7.5. mennessä.

Työstä voi aiheutua hajuhaittaa lähialueella. Pahoittelemme tilannetta!

 

EDIT:

Tiedotteen päivämäärää on muokattu 26.4. nostamalle se ensimmäiseksi uutiseksi.