UPM Kaukas luo ympärilleen elinvoimaa

Paikallisuutiset 9.11.2021 10.00 EET

(UPM, Lappeenranta, 9.11.2021 klo 11.00) UPM Kaukaan tehtaat näkyvät paikallisessa maisemassa ja tuovat alueelle ja moneen perheeseen taloudellista hyvinvointia. ”Olemme suuri työllistäjä ja verotulojen tuoja. Viime vuonna työllistimme UPM Kaukaan tehtailla 963 henkilöä. Tämän lisäksi noin 180 kesätyöntekijää”, Kaukaan sellutehtaan ja integraatin johtaja Vesa Volmari kertoo. Lisäksi alueella työskenteli päivittäin keskimäärin 420 urakoitsijan työntekijää.

”UPM Kaukaan tehdaskokonaisuus on huomattava taloudellinen moottori paikkakunnalla, ostavathan yhtiön ja sen alihankkijoiden työntekijät tuotteita ja palveluja paikallisilta yrityksiltä. Tehtaiden synnyttämän paikallisen kulutusvaikutuksen arvioidaan olleen viime vuonna noin 49 miljoonaa euroa ja koko Suomeen kohdistuvan kulutusvaikutuksen noin 99 miljoonaa euroa. Lisäksi Lappeenrannan kaupungin veropotti kasvoi ansiostamme arviolta 20 miljoonalla eurolla”, Volmari kertoo. Summa koostuu kiinteistöveroista, palkoista maksetuista kunnallisveroista ja yhteisöveron kuntaosuudesta.

EMAS-raportoinnista luotettavaa tietoa

Tiedot käyvät ilmi UPM Kaukaan vuosittain julkaisemasta, vapaaehtoiseen sertifiointiin perustuvasta EMAS-selonteosta (EU Eco-Management and Audit Scheme), joka kertoo kattavasti tehdasintegraatin vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan samoin kuin yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, kanssa. Kaikki selonteoissa annetut tiedot ovat riippumattoman asiantuntijan varmentamia.

Ympäristöasioiden ohella ihmisiä kiinnostaa yrityksien yhteiskunnalliset vaikutukset. ”Olemme joka päivä läsnä paikallisten arjessa ja näkyvillä. Haluamme tarjota tietoa esimerkiksi tarjoamistamme työpaikoista ja yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa, minkä vuoksi laajensimme muutama vuosi sitten EMAS-selontekoamme koskemaan myös yhteiskunnallisiin vaikutuksiin”, Volmari kertoo.

EMAS-raportoinnissa hyödynnetään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioidaan yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.

UPM Kaukaan EMAS Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2020