Testausta biologisella jätevedenpuhdistamolla

Paikallisuutiset 28.6.2021 10.00 EEST
Testaamme jätevedenpuhdistamon yhden altaan hapettamista kemikaalien avulla. Tavoitteenamme on saada allas sellaiseen tilaan, ettei rikkikaasuja enää vapaudu ilmaan.
 
Testin yhteydessä paikalliset hajuhaitat ovat mahdollisia.