UPM:n Kaukaan sellutehdas ja saha ovat avanneet haut oppisopimuskoulutuksiin

Paikallisuutiset 6.9.2022 12.30 EEST

(UPM, Lappeenranta 6.9.2022 klo 12.30) – UPM:n Kaukaan sellutehdas ja saha ovat käynnistäneet haut uusiin oppisopimuskoulutuksiin. Hakemuksia otetaan vastaan 3.10.2022 asti.  Ohjelmat alkavat pääsääntöisesti joulukuun 2022 alussa.

Ammattitutkintoon valmistavat koulutusohjelmat kestävät noin kaksi vuotta ja koostuvat käytännön työstä ja teoriaopinnoista. Teoriakoulutukset pidetään lähiopetuksena tai virtuaalisesti. Sellutehtaan ohjelma valmistaa monipuolisiin sellun tuotannon tehtäviin ja sahan ohjelmat tuotannon tehtävien lisäksi mekaanisen sekä sähkö- ja automaatiokunnossapidon tehtäviin. Koulutusyhteistyökumppanina toimivat Saimaan ammattiopisto Sampo ja Taitotalo. Kouluttajina toimivat UPM:n omat asiantuntijat ja ulkopuoliset koulutuksen ammattilaiset.

Opiskelijoille maksetaan palkkaa oppisopimusohjelman ajalta. Heidät valitaan ja koulutetaan aina sillä ajatuksella, että he työllistyisivät koulutusta vastaaviin tehtäviin UPM:llä.

UPM Kaukaan lisäksi oppisopimusohjelmia on aukaistu myös UPM:n Jämsänkosken, Rauman, Valkeakosken, Pietarsaaren ja Kouvolan sellu- ja paperitehtailla, Juupajoen ja Pietarsaaren sahoilla sekä Joensuun vaneritehtaalla. Ensimmäisen kerran oppisopimuskoulutettavia otetaan myös UPM Raflatacin Tampereen tarralaminaattitehtaalle. UPM rekrytoi tänä syksynä yhteensä yli 100 opiskelijaa oppisopimusohjelmiinsa.

UPM:n oppisopimusohjelmiin ja koulutettavien kokemuksiin voi tutustua UPM:n verkkosivuilla.

Lisätietoja antavat:
Koulutuspäällikkö Jari Nyström, UPM, puh. 020 414 6660

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com