UPM Lappeenrannan biojalostamon huoltoseisokkiin osallistuu huhti-toukokuussa lähes 500 ulkopuolista työntekijää

Paikallisuutiset 5.4.2023 10.00 EEST

(UPM, Lappeenranta, 5.4.2023 klo 10) – UPM Kaukaan tehdasalueella käynnistyy mittava huoltoseisokki biojalostamon alasajolla huhtikuun puolivälissä. Biojalostamon seisokki alasajoineen kestää noin kuusi viikkoa. Vilkkaimmillaan biojalostamon alueella työskentelee oman henkilöstön lisäksi noin 500 ulkopuolisten palveluntarjoajien työntekijää.

Biojalostamon alas- ja ylösajo saattaa aiheuttaa melu- ja hajuhaittoja lähiympäristössä huhtikuun puolivälin paikkeilla ja toukokuun loppupuolella.

Biojalostamolla tehdään päätyönä lakisääteinen painelaitteiden ja turvalaitteiden määräaikaistarkastus sekä muita tehokkuutta ja turvallisuutta parantavia töitä. Lisäksi tarkistetaan useita eri putkistoja ja varastosäiliöitä.

”Tavoitteena on varmistaa biojalostamon seuraavan käyntijakson suunniteltu käytettävyys ja käytön turvallisuus. Olemme järjestäneet useita koulutustilaisuuksia omalle ja ulkopuoliselle väelle, jotta varmistamme töiden sujuvuuden”, sanoo biojalostamon johtaja Jaakko Nousiainen.

UPM:n seisokeissa painotetaan turvallisuutta ja laatua. Seisokit piristävät merkittävästi lähialueen taloutta urakoitsijoiden majoitus- ja palvelutarpeiden kautta parin kuukauden ajan huhti-toukokuussa. 

Lisätietoja antaa:
Johtaja Jaakko Nousiainen, jaakko.nousiainen@upm.com, puh. 040 758 6881

 

UPM Kaukaan tehtaat Lappeenrannassa muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden integraatin, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta sellua, aikakauslehtipaperia, sahatavaraa, energiaa sekä biopolttoaineita. Kaukaalla sijaitsevat myös UPM:n suurin tutkimus- ja tuotekehityskeskus sekä UPM Metsän Itä-Suomen puunhankinnan johto ja Lappeenrannan metsäpalvelutoimisto. Kaukaalla työskentelee noin 1000 henkilöä.