Paperia vuodesta 1975

Päätös paperitehtaan perustamisesta Kaukaalle tehtiin joulukuussa 1973. Kaukaalla omaa tuotetta haluttiin jalostaa yhä pidemmälle, jonka paperitehtaan perustaminen mahdollisti. Paperi ei myöskään ollut Kaukaalla vieras tuote, sillä yhtiö omisti jo Nordland Papierin tehtaan yhdessä Kymiyhtiön kanssa. LWC-paperia valmistava tehdas aloitti toimintansa syksyllä 1975. Paperin valmistamiseen tarvittiin pitkäkuituista valkaistua sellua sekä puuhioketta, eli paperin valmistukseen sopi Kaukaalla tuotettu sellu. 

Paperikoneen käynnistäminen sujui ilman suurempia ongelmia ja jo 1970-luvun lopulla paperin kysyntä ylitti sen tarjonnan. Päätettiin rakentaa toinen tuotantolinja, joka käynnistyi vuonna 1981. Lisäksi vuosikymmenen lopulla valmistui kolmas päällystyskone, joka mahdollisti kaksoispäällystetyn MWC-paperin tuotannon. 

Paperitehtaaseen investoitiin vielä 1980- ja 1990-luvuilla useita kertoja, jolloin rakennettiin muun muassa uusi pituusleikkuri, päällystyskone, ja paperikone 1 koki merkittäviä uudistuksia. Tuotevalikoima ei kuitenkaan muuttunut, eli Kaukaalla valmistettiin MWC- ja LWC-papereita. Paperikone 2 teki vuorokausituotannon maailmanennätyksen vuonna 1995 ajamalla 1 501 metrin tuntinopeudella. 

Uusi ja kevyt paperilaatu, UPM Valor lanseerattiin vuonna 2013. Kaukaalla paperia valmistettiin muun muassa IKEAn katalogeihin ja Kaukaan paperitehdas saikin IKEAlta Tulip Award palkinnon kestävän kehityksen Sustainability-kategoriassa samana sekä seuraavana vuonna.

Paperitehdasta on kehitetty aktiivisesti läpi sen lähes 50-vuotisen historian. Ympäristöasiat ovat olleet alan keskiössä jo vuosikymmeniä. Lisäksi tavoitteena on ollut kustannustehokkuuden parantaminen, ja myös muun muassa hiomoihin ja automaatioon on investoitu. Vuonna 2020 tehdyn investoinnin myötä paperitehtaan vedenkulutus laski 23 % verraten edelliseen vuoteen.

Kaukaan paperitehtaan tuotteita ovat päällystetyt LWC- ja MWC-paperit, joiden käyttökohteita ovat muun muassa aikakauslehdet, luettelot, mainokset, esitteet, kirjat sekä käyttöohjeet. Paperitehtaan rakentaminen oli sen perustusaikoina yhtiön silloin satavuotisen historian suurin investointi.

7473.jpg
6R8A9508.jpg