Kymi-870-projekti käynnistynyt hyvin

Paikallisuutiset 10.8.2016 17.00 EEST

Kymi_Tero-Pollanen500x300.jpg 

Kymi-870-projektin johtajana toimii Tero Pöllänen

​Kymin sellutehtaan uusi laajennusinvestointi, Kymi-870-projekti käynnistyi välittömästi heinäkuun alussa tapahtuneen investointitiedottamisen jälkeen. Aikataulultaan tiivis projekti kestää puolitoista vuotta. Projektin toteutus on käynnistynyt suunnitellusti.

Hankkeeseen sisältyvät uudistukset kohdistuvat hakkeen käsittelyyn, koivukuitulinjaan, talteenottolaitokseen ja lietteen käsittelyyn. Sellutehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa nykyisestä 700 000 tonnista 870 000 tonniin. 

Ison projektin tärkein tavoite on viedä hanketta eteenpäin ilman ainuttakaan tapaturmaa. "Projektin turvallisuudessa on ykköstavoitteena 0-tapaturmaa. Edellisessä projektissa opittiin, missä voidaan parantaa", projektinjohtaja Tero Pöllänen sanoo.

Syyskuussa käynnistyy rakentaminen. Maaperän kairauksia alueella on jo tehty. Tero arvioi, että vaativin osuus projektista on liitäntöjen toteuttaminen kytkentäseisokissa lokakuussa 2017.

Rakennusvaiheen käynnistyttyä projektin työmailla työskentelee kymmeniä henkilöitä. Suurimmillaan projektin miehitys on lokakuussa 2017 seisokin aikana, 500-600 henkilöä.

Projekti tuo työtä useille paikkakunnan rakennus,- metalli- ja sähköalan yrityksille. Puukauppaa pyritään aktivoimaan lähialueilla ja yleensäkin kotimaassa, mikä tuo lisää työtä logistiikan parissa aina korjuusta tehtaan portille asti.