Louhintatöistä mahdollista meluhaittaa sellutehtaan laajennustyömaalta

Paikallisuutiset 10.10.2016 15.00 EEST

Kymin sellutehtaan laajennuksen työmaalla tehdään 12.10. - 11.11. louhinta- ja räjäytystöitä.  Louhintatöitä tehdään päivällä arkipäivisin ja tarvittaessa myös lauantaisin.

Kymin sellutehtaan laajennustyöt käynnistyivät syyskuussa maanrakennustöillä. Laajennusinvestointiin sisältyvät uudistukset kohdistuvat puunkäsittelyyn, koivukuitulinjaan, kemikaalien talteenottolaitokseen ja jätevesien käsittelyyn.  Linkki investointitiedotteeseen  ja www.upmkymi.fi   

Lisätiedot:
Tero Pöllänen, projektinjohtaja, KYMI870-projekti
Puh. 040 5191569, tero.pollanen@upm.com