UPM tukee lasten mahdollisuuksia osallistua liikunnalliseen iltapäiväkerhoon Suomessa - Myös Kouvolassa

Paikallisuutiset 15.3.2017 11.00 EET

UPM ryhtyy Lasten Liike iltapäivät -hankkeen tukijaksi. Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuutta osallistua liikunnalliseen iltapäiväkerhoon tai iltapäivien harrastustoimintaan. UPM:n tuki kohdistuu ruohonjuuritason toimintaan esim. ohjaajapalkkioihin, varusteisiin ja tilakustannuksiin erityisesti yhtiön suurimmilla tehdaspaikkakunnilla, kuten Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Raumalla. Hanketta koordinoi Suomen Olympiakomitea. 

Suomessa tehdään paljon ansiokasta työtä lasten liikunnallisen kerhotoiminnan parissa. Vaikka kerhojen määrä on lisääntynyt, edelleen kaksikolmasosaa alakoululaisista on koulupäivän yhteydessä järjestettävän liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan ulkopuolella. 

"Haluamme olla mukana kumppanuuksissa, joilla on suuri vaikutus perheiden hyvinvointiin ja paikkakuntien elinvoimaisuuteen. Liikunnan lisäämisellä on useita suotuisia vaikutuksia ja tutkimusten mukaan se esimerkiksi edistää oppimista. Hienoa on myös se, että Lasten Liikkeen tuella järjestetty  iltapäivätoiminta helpottaa perheiden arjen hallintaa", UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela sanoo. 

Lasten Liikkeen päämääränä on taata jokaiselle lapselle harrastus koulupäivän yhteyteen. Hankkeessa tuetaan olemassa olevaa toimintaa ja luodaan myös mahdollisuuksia uusien liikunnallisten iltapäiväkerhojen käynnistämiseen. 

"Hanke on liikuntayhteisön, seurojen, koulujen ja yritysten yhteinen ponnistus, että jokainen lapsi ja nuori löytäisi itselleen mieluisan harrastuksen. Toimijoiden monialaisella yhteistyöllä tavoitteeseen on mahdollista päästä ja monipuolistaa lasten ja nuorten harrastustarjontaa ympäri maata", Olympiakomitean lisää liikettä yksikön johtaja Pekka Nikulainen toteaa. 

UPM:n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM:n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen ja oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. 

Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön internetsivuilla

Lisätietoja Lasten Liike iltapäivätoiminnasta löydät osoitteesta https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/koululaisten-liikunta/lasten-liike-iltapaivat/

Lisätietoja antavat:

Sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela, UPM, pirkko.harrela@upm.com, p. 02041 50588

Olympiakomitean lisää liikettä yksikön johtaja Pekka Nikulainen, pekka.nikulainen@olympiakomitea.fi, p. 0400 387 326