Ensimmäiset esimiehet valmistuivat UPM:n Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelmasta

Paikallisuutiset 8.12.2017 9.00 EET

UPM Kymin ja Kaukaan ensimmäiset Tulevaisuuden esimies –koulutusohjelmasta valmistuneet viettivät päätösjuhlaansa Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa 5.12.

Nyt valmistuneista seitsemän on suorittanut tutkintoaan Kymin paperi- ja sellutehtaalla ja yksi Kaukaan sahalla. Esimiestutkinnon suorittajat Kymin paperitehtaalla ovat Jesse Pilsari, Matias Leppänen ja Niko Spets. Sellutehtaalta valmistuneet ovat Jussi Heinonen, Hulaj Luan, Kalle Kouki ja Tuomo Halme. Kaukaan sahalta valmistui Reijo Rahunen. Opiskelu alkoi 1.2.2016 ja päättyi 26.10.2017.
Henkilöstöjohtaja Pia Pasi UPM:n selluliiketoiminnasta onnitteli valmistuneita. ”Olette menneet läpi tiukan seulan; valikoituneet noin 350 hakijasta testien ja haastattelujen kautta ohjelmaan, jossa on ollut puolentoista vuoden ajan käytännön päivittäistä esimiestyötä, teoriaopintoja, tutkinnon vaatimia tehtäviä ja näyttöjä sekä arvioinnit. Onnea merkittävästä saavutuksesta ja menestystä alkavalle työuralle!”
Tulevaisuuden esimies on UPM:n liiketoimintojen tarpeisiin räätälöity oppisopimuspohjainen koulutusohjelma, jolla kehitetään esimiesvalmiuksia. Koulutukselle oli selkeä tarve, sillä tehtaiden esimiesten keski-ikä korkea, ja uuden työnjohtajasukupolven koulutukset haluttiin aloittaa ennen kokeneiden esimiesten eläköitymistä.
Pia Pasi toteaa, että esimiestyö on muuttunut tekniikan ja prosessin syväosaajasta entistä enemmän ihmisten ja ryhmien johtajaksi. Myös alaisten kehittäminen on entistä tärkeämpää, kun tekniikan ja toimintatapojen muutosnopeus on noussut ja tulee nousemaan. Koulutusohjelman avulla uusilla esimiehillä on mahdollisuus kasvaa rooliinsa työssä oppimalla ja tukea saaden. Esimiehen johtamistaitojen merkitys liiketoiminnalle on kasvanut.
Koulutuksen yhteistyökumppaneina toimivat Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus ja Haaga-Perho. Aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Leena Kaivola mainitsi päätössanoissaan, että koulutuksen tehtävänä ei ole ollut vain perehdyttää koulutettavia nykyisiin toimintatapoihin, vaan tutkinnon perusteiden ja tutkintosuoritusten kautta velvoittaa jokainen tuomaan oma kehityspanoksensa entistä parempien toimintatapojen ja käytänteiden kehittämiseen. Kouvolan oppisopimustoimiston puolesta onnittelut esitti koulutustarkastaja Tommi Neuvonen.
Kymin paperitehtaan johtaja Matti Laaksonen kannusti uusia esimiehiä rohkeuteen ja asioiden yhdessä tekemiseen. Hän vertasi toimintaa työpaikalla jalkapalloiluun. Siinä jokaisella pelaajalla on oma roolinsa ja vastuunsa, mutta kaikilla yhteinen tavoite voittoon. Työnantajana UPM pyrkii tarjoamaan esimiehille motivoivan ja kannustavan työuran.
Kaikki valmistuneet ovat työllistyneet UPM:ssä koulutuksen päätyttyä.  
 SeppoMakinen_MatiasLeppanen05122017_920px.jpg

Kymin työsuhdepäällikkö Seppo Mäkinen (vas.) haastatteli opiskelijoiden puheenvuorolla Matias Leppästä, joka toimii tällä hetkellä työnjohtajana paperitehtaalla PK 9:n mekaanisessa kunnossapidossa.