• Q2 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 5 % 2 589 (Q2 2017: 2 464) miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 24 % 334 (270) miljoonaan euroon.
  • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
  • Toisen neljänneksen liikevoittoa jarrutti useat merkittävät suunnitellut kunnossapitoseisokit - kokonaisvaikutus oli -90 miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 329 (269) miljoonaa euroa.
  • UPM Kaukaan sellutehtaan laajennus saatettiin päätökseen.

   

  Toimitusjohtaja Jussi Pesonen:  

  "UPM:n tuloskasvu jatkui neljänneksellä menestyksekkäästi. Tuotteiden kysyntä jatkui vahvana ja onnistuimme nostamaan hintoja useimmissa liiketoiminnoissa myös tällä neljänneksellä. Se auttoi parantamaan myyntikatteita ja kompensoimaan selvästi korkeampia tuotantokustannuksia.

  Neljänneksellä toteutetut useat merkittävät kunnossapitoseisokit vaikuttivat liikevoittoon noin 90 miljoonaa euroa. Puunkorjuun ja logistiikan aiemmat haasteet kuitenkin ratkaistiin, eikä niillä ollut enää vaikutusta tulokseen.

  Liikevaihto kasvoi 5 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 24 % 334 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta, 329 miljoonaa euroa, oli vahva. UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa ja nettovelka oli 401 miljoonaa euroa neljänneksen lopussa.

  UPM Biorefiningin tulos nousi selvästi. Sellun, biopolttoaineiden ja sahatavaran asiakaskysyntä oli vahvaa ja myyntihinnat nousivat. Fray Bentosin ja Kaukaan sellutehtailla ja Lappeenrannan biojalostamolla toteutettiin suunnitellut kunnossapitoseisokit. Kaukaan seisokin aikana sellutehtaan laajennus saatiin päätökseen ja tehdas sai 30 000 tonnia lisää sellukapasiteettia.

  UPM Communication Papers kasvatti sekä liikevaihtoa että tulosta tiukoilla markkinoilla. Liiketoiminta-alueen toiminnan tehokkuus oli hyvä ja hintoja onnistuttiin nostamaan. UPM Raflatac saavutti hyvän tulostason ja onnistui haastavan ensimmäisen neljänneksen jälkeen kasvattamaan jälleen tulostaan. UPM Plywood teki tasaista tulosta hyvässä markkinatilanteessa.

  UPM Energy paransi tulostaan korkeampien sähkön hintojen ja tuotantomäärien ansiosta. Sähköntuotantoa rajoittivat Olkiluodon voimalaitoksen vuotuinen kunnossapitoseisokki ja neljänneksen aikana heikentynyt vesivoiman saatavuus.

  UPM Specialty Papers nautti hyvästä markkinakysynnästä ja korkeammista hinnoista, mutta ei pystynyt täysin kompensoimaan kohonneita sellukustannuksia.

  Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Vuoden toisella puoliskolla meillä on kaikki mahdollisuudet vastata asiakaskysyntään korkeammilla toimitusmäärillä. Meneillään olevat kohdennetut kasvuhankkeet parantavat markkina-asemaamme sekä ylläpitävät ja kasvattavat tulostamme. Neljänneksen aikana ilmoitimme uusista kohdennetuista kasvuhankkeista Saksassa ja Kiinassa houkuttelevaan irrokepaperiliiketoimintaan.

  Merkittävät uudistushankkeemme tarjoavat ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia merkittävään pitkän aikavälin tuloskasvuun. Uruguayssa mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan toinen valmisteluvaihe etenee hyvin. Houkuttelevissa biomolekyyliliiketoiminnoissa jatkamme valmisteluja mahdollisen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon rakentamiseksi Saksaan ja selvitämme mahdollista biopolttoaineliiketoiminnan laajennusta Suomessa.

  Vuonna 2009 UPM määritteli itsensä Biofore-yhtiöksi ja loi uuden, tulevaisuuteen suuntautuneen biometsäteollisuuden käsitteen. Biofore antoi nimen UPM:n uudistumiselle ja energisoi niin UPM:läisiä kuin myös muita sidosryhmiämme. Tehokkuus, innovaatiot ja vastuullisuus ohjasivat toimintaamme entistä voimakkaammin. Biotalouden rajattomat mahdollisuudet innostavat meitä edelleen. Uusiutuvat ja vastuulliset tuotteet sekä innovaatiot, jotka korvaavat fossiilisen talouden ratkaisumalleja, ovat vahvasti UPM:n tulevaisuutta."

  Näkymät vuodelle 2018  

  UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Loppuvuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi parempi kuin alkuvuonna 2018.

  Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 ovat myönteiset. Myyntihintojen korotusten odotetaan ylittävän muuttuvien kustannusten nousun vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

   

  Lue lisää UPM Uutishuoneen tiedotteesta