Minimisuojainvaatimusten muutokset astuvat voimaan 1.1.2020.

​Vuoden aikana UPM:ssa on tapahtunut useita päähän kohdistunutta tapaturmaa. Monessa tapauksessa henkilön pää on ollut suojattuna, jolloin henki on onneksi säästynyt. Leukahihnan käyttö olisi suojannut vielä paremmin: äkillisessä kaatumisessa tai kompuroinnissa kypärä pysyy henkilön päässä leukahihnalla. Tämän takia vuoden aikana useampi tehdas on siirtynyt vaatimaan urakoitsijoilta kypärää, jossa on leukahihna. 

Monet urakoitsijat ja kuljettajat käyvät usealla UPM:n tehtaalla ja olemme saaneet heiltä palautetta UPM:n sekavista vaatimuksista. Tämän vuoksi olemme yhtenäistäneet minimivaatimuksia suojaimien osalta. Yhtenäiset ja selkeät vaatimukset lisäävät suojaimien käyttöä. Kuljetusalalla kypärä on yleisesti käytössä. Esimerkiksi satamat vaativat kypärää ja monella kuljetusliikkeellä se on jo omissa ohjeistuksissa. 

Tehtaidemme eri alojen urakoitsijat työskentelevät monenlaisissa työympäristöissä. Riskinarvioinnin kautta päänsuojaukseksi voidaan sopia kypärän sijaan myös kolhulippis. Esimerkiksi tuotantotilojen siistijöiden varsinainen työ tapahtuu lähinnä valvomotiloissa eikä koneiden lähelle saa mennä. Siistijöiden osalta kolhulippis voi olla perusteltua, jos riskinarviointi näin osoittaa. Näin toimitaan myös, kun todetaan muiden työn vaatimien suojaimien tarve. 

Muutos minimisuojainvaatimuksesta astuu voimaan 1.1.2020. Tähän liittyvät ohjeet ja perehdytykset on nyt päivitetty. Koska muutos astuu voimaan lyhyellä varoitusajalla ja ohjeen päivitys ei ole samassa rytmissä esimerkiksi kuljetussopimusten päivittämisten kanssa, on sovittu, että urakoitsijoita/kuljetusliikkeitä ei sakoteta puuttuvasta leukahihnallisesta kypärästä vaatimuksen voimaan tullessa, vaan ohjeistetaan ja muistutetaan muuttuneesta vaatimuksesta. Sakotuskäytäntö muiden suojainten puutteiden osalta on voimassa kuten aiemmin. Sakotuskäytäntö leukahihnallisen kypärän puutteesta otetaan käyttöön sopimusten päivityksien jälkeen. 

Minimisuojaimet.JPG