UPM Kymi vaikuttaa veronmaksajana ja työllistäjänä

Paikallisuutiset 3.11.2020 10.45 EET

(UPM Kymi, Kouvola, 3.11.2020 klo 10:45 EET) – UPM Kymin verovaikutus vuonna 2019 oli noin 22 miljoonaa euroa. Kymin synnyttämä paikallinen kulutusvaikutus Kouvolan alueella oli noin 39 milj. euroa ja koko maassa noin 71 milj. euroa.  

Lukujen laskennassa on käytetty Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioidaan yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia. 

Viime vuonna UPM Kymillä työskenteli paperi- ja sellutehtaan sekä konsernitoimintojen palveluksessa yhteensä noin 750 henkilöä, ja kesällä lomitustehtäviä hoiti noin 120 henkilöä.  Kymin välilliseksi paikalliseksi työllisyysvaikutukseksi arvioitiin noin 730 henkilöä.

Toimintamme läpinäkyvyys ja sen vaikutuksesta luotettavasti viestiminen on tärkeää. Uusi sivusto   www.upmvaikuttaa.fi nostaa esiin visuaalisesti uudella tapaa ja esimerkein Kymin EMAS-raportissa 2019 olleita vastuullisuusasioita. Vuosittain julkaistava vapaaehtoiseen sertifiointiin perustuva EMAS-selonteko (EU Eco-Management and Audit Scheme) kertoo tehdasintegraatin vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan samoin kuin yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, kanssa. Kymin EMAS-raportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

 

UPM-Kymi-vaikuttaa-Banner.png

 

Lisätietoja antavat:

Jyri Kylmälä, UPM Kymin integraatin johtaja, puh. 040 571 4713, jyri.kylmala@upm.com 

Päivi Hyvärinen, ympäristöpäällikkö, UPM Kymin sellutehdas, puh. 0400 531205, paivi.hyvarinen@upm.com