UPM vaikuttaa Kouvolan alueen talouteen veronmaksajana ja työllistäjänä

Paikallisuutiset 9.11.2021 10.00 EET

(UPM Kymi, Kouvola, 9.11.2020) - UPM Kymin paikallinen verovaikutus Kouvolan alueella vuonna 2020 oli noin 16 miljoonaa euroa. Summa sisältää kiinteistöverot, arvioidut kunnallisverot henkilöstön palkoista sekä arvioidut yhteisöverot.

Kymin tehtaan synnyttämä paikallinen kulutusvaikutus oli noin 39 miljoonaa euroa ja koko Suomessa noin 71 miljoonaa euroa. Tämä kuvaa omien ja välillisten työntekijöiden nettotulojen kautta syntyvää yksityistä kulutusta hyödykkeisiin.

Viime vuonna UPM Kymillä työskenteli paperi- ja sellutehtaan sekä konsernitoimintojen palveluksessa yhteensä noin 740 henkilöä, ja kesällä lomitustehtäviä hoiti noin 120 henkilöä. Kymin välilliseksi paikalliseksi työllisyysvaikutukseksi arvioitiin noin 730 henkilöä.

Nämä tiedot käyvät ilmi UPM Kymin vuosittain julkaisemasta, vapaaehtoiseen sertifiointiin perustuva EMAS-selonteosta (EU Eco-Management and Audit Scheme), joka kertoo tehdasintegraatin vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan samoin kuin yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa.

”Toimintamme vaikutuksista viestiminen varmennetuilla ja konkreettisilla tiedoilla, sekä läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä. Julkaisemme vuosittain EMAS-selonteon, jonka sisältämistä vastuullisuusasioista kerromme visuaalisesti ja esimerkein myös upmvaikuttaa.fi -sivustolla”, sanoo UPM Kymin integraatin johtaja Jyri Kylmälä.

EMAS-selonteossa käytetään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioidaan yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.

 

Lue lisää UPM Kymin EMAS-selonteosta: Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu 2020

UPM Kymin vastuullisuusasioihin voi tutustua myös UPM vaikuttaa -sivuilla

 

Lisätietoja antavat:

Jyri Kylmälä, UPM Kymin integraatin johtaja, puh. 040 571 4713, jyri.kylmala@upm.com

Päivi Hyvärinen, ympäristöpäällikkö, UPM Kymin sellutehdas, puh. 0400 531205, paivi.hyvarinen@upm.com