UPM avaa haun uuteen oppisopimuskoulutukseen | UPM startar en ny sökning till utbildningsprogrammet

Paikallisuutiset 22.9.2017 9.15 EEST

UPM avaa haun uuteen Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelmaan Pietarsaaren, Kymin ja Kaukaan tehtaille

UPM käynnistää tehtaillaan maaliskuussa 2018 jälleen uuden koulutusohjelman, jonka aikana opiskelijat suorittavat prosessiteollisuuden ammattitutkinnon sellu- tai paperiteollisuuden osaamisalalla. Kaksivuotiseen koulutukseen valitaan 30 henkeä, joista 20 sijoittuu Pietarsaaren, Kymin ja Kaukaan sellutehtaille sekä 10 Kymin paperitehtaalle.

Haku Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelmaan alkaa 22.9. ja päättyy 18.10.2017. Hakijoilta edellytetään peruskoulun jälkeen suoritettua ammatillista peruskoulutusta, esimerkiksi sähkö-, automaatio-, prosessi- tai konelinjalta. Paikat täytetään UPM:n sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin kautta.

Tulevaisuuden ammattilaiset valmistuvat monipuolisiin tuotannon ja kunnossapidon tehtäviin. Tavoitteena on opetella koulutuksen aikana useasta tuotantoprosessin osasta muodostuvia tehtäväkokonaisuuksia siten, että pääpaino on työssäoppimisessa.
”Oppisopimusjaksolla opitaan tehtailla työtä tekemällä ja teoriapainotteisemmilla koulutuspäivillä. Tehtävät vaihtelevat paikallisesti tehtaiden toiminnasta riippuen, mutta kaikille yhteinen tavoite on moniosaava tuotannon tai kunnossapidon ammattilainen”, kertoo Janne Strengell UPM:n HR:stä.

Yhteistyökumppaneina koulutusohjelmassa toimivat Saimaan ammattiopisto, Sampo ja Pohto.
”Olemme saaneet aiempiin vastaaviin koulutusohjelmiin runsaasti hakemuksia ja toivomme, että myös tällä kertaa saisimme paljon hyviä hakijoita”, sanoo Strengell.

Hae koulutukseen >>
Lue lisää UPM:n oppisopimuskoulutuksesta verkossa >>
Tutustu Ville Väänäsen kokemuksiin UPM:n oppisopimuskoulutuksesta Kymin sellutehtaalla >>

Lisätiedot:
Henkilöstöpäällikkö Kai Latvala, UPM Kymin ja Kaukaan tehtaat, puh. 040 589 9508

***

UPM startar en ny sökning till utbildningsprogrammet för framtidens experter på fabrikerna i Jakobstad, Kymmene och Kaukas

UPM startar igen ett utbildningsprogram på sina fabriker i mars 2018. Studenterna kommer att ta erhålla en yrkesexamen inom processindustrin med cellulosa- eller pappersindustrin som kompetensområde. Till den tvååriga utbildningen väljs 30 personer, varav 20 placeras vid Jakobstads, Kaukas och Kymmenes cellulosafabrik och 10 vid Kymmenes pappersfabrik.

Ansökningsperioden till utbildningsprogrammet för framtidens experter inleds 22.9. och avslutas 18.10.2017. Sökande till utbildningen ska tagit en yrkesinriktad grundexamen efter grundskolan, till exempel el-, automations-, process- eller maskinlinjen. Platserna kommer att fyllas genom UPM:s interna och externa rekrytering.

Framtidens experter utbildas till mångsidiga arbetsuppgifter inom produktion och underhåll. Målet under utbildningen är att lära sig uppgiftsområden bestående av flera delar av produktionsprocessen, med tyngdpunkt på inlärning i arbetet.
"Inlärning under läroavtalsperioden sker genom arbete på fabrikerna samt mer teoribaserade utbildningsdagar. Uppgifterna varierar lokalt beroende på fabrikernas verksamhet, men alla har målsättningen att utbilda skickliga experter inom produktion eller underhåll", säger Janne Strengell på UPM:s personalförvaltning.

Samarbetspartners för utbildningsprogrammet är Saimaan ammattiopisto, Sampo och Pohto.
"Vi har tidigare fått massor av ansökningar till liknande utbildningar och vi hoppas på att få många bra sökande även den här gången", säger Strengell.

Ansök till utbildningsprogrammet för framtidens experter senast 18.10.2017.

Lämna din ansök >>
Läs mer om läroavtalsutbildning på nätet >> (på finska)
Läs mer om Ville Väänänens erfarenheter av UPM:s läroavtalsutbildning på Kymmene cellulosafabrik >>

Ytterligare information:
Personalchef Kai Latvala, UPM Kymmene och Kaukas fabriker, tel. 040 589 9508