Vuotuinen Wisamatte-kilpailu kiinnosti jälleen opiskelijoita | Den annuella Wisamatte-tävlingen intresserade elever igen

Paikallisuutiset 10.6.2018 23.00 EEST

Pietarsaaren ja Larsmon alakoulujen kuudesluokkaiset ja yläkoulujen yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat Wisamatte-kilpailuun jälleen keväällä 2018. Wisamatte on alun perin UPM Pietarsaaren luotsaama matematiikkakilpailu, jossa lapset ja nuoret kilpailevat erilaisten tehtävien parissa. Kilpailu juontaa juurensa jo kahdenkymmenen vuoden takaa UPM:n aloitteesta tukea matematiikan osaamista. Aikanaan kilpailun ideoimisesta vastasi jo eläköitynyt Martin Granholm, mutta kilpailu motivoi yhä vuosittain nuoria matikkapäitä.

Elever i grundskolans åk sex och nio i Jakobstad och Larsmo deltog våren 2018 igen i Wisamatte-tävlingen. Wisamatte är en mattetävling som ordnats av UPM Jakobstad tillsammans med skolorna redan i 20 års tid. UPM Jakobstad vill stöda elevernas kunskaper i matematik. Idén till tävlingen kom från numera pensionerade Martin Granholm, men tävlingen motiverar alltjämt unga räknehuvuden.