UPM Pietarsaaren huoltoseisokkiin osallistuu lokakuussa 1 200 ulkopuolista työntekijää

Paikallisuutiset 16.10.2018 0.00 EEST

upm-pietarsaari- sellutehdas.jpg

(UPM, Pietarsaari, 16.10.2018 klo 13.45 EET) – UPM Pietarsaaren sellutehtaalla käynnistyy mittava huoltoseisokki tehtaan alasajolla 20.10.2018. Seisokki alas- ja ylösajoineen kestää noin kaksi viikkoa. Vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee oman henkilöstön lisäksi jopa 1 200 ulkopuolisten urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien työntekijää.

Tehtaan ylös- ja alasajot saattavat aiheuttaa hajuhaittoja lähiympäristössä. Seisokista johtuen myös liikennemäärät UPM:n tehdasalueelle johtavilla tieosuuksilla kasvavat 22.10.-2.11. välisenä aikana. Liikennettä lisää entisestään Pietarsaaren ohikulkutien remontin vuoksi Luodontien kautta järjestetty kiertotie.

Seisokissa toteutetaan erilaisia huoltotöitä ja laiteuudistuksia, joilla parannetaan muun muassa sellutehtaan talteenoton ja kuivauskoneiden energiatehokkuutta ja käytettävyyttä. Sellutehdas on jo nykyisellään lämpö- ja sähköyliomavarainen, eli se tuottaa uusiutuvasta raaka-aineesta saatavaa energiaa yli omien tarpeidensa. Ylimääräinen sähkö toimitetaan sähköverkkoon. Uusiutuvien polttoaineiden osuus energiantuotannosta on yli 99 %.

”UPM:n seisokeissa painotetaan turvallisuutta ja laatua. Tavoitteena on varmistaa sellutehtaan hyvä käytettävyys ja käytön turvallisuus. Olemme järjestäneet useita koulutustilaisuuksia omalle ja ulkopuoliselle väelle, jotta varmistamme töiden sujuvuuden turvallisesti ja tehokkaasti”, sanoo sellutehtaan ja tehdasintegraatin johtaja Simon Fagerudd.

UPM:n seisokki piristää merkittävästi lähialueen taloutta urakoitsijoiden majoitus- ja palvelutarpeiden kautta. 

Lisätietoja antaa:
General Manager Simon Fagerudd, UPM Pietarsaari, puh. 040 585 2718

 

UPM Pietarsaari

UPM Pietarsaaren tehtaat muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden keskittymän, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta puusta sellua, sahatavaraa ja energiaa. Alueella sijaitsee myös UPM Metsän Pohjanmaan alueen puunhankinnan konttori. UPM Pietarsaaressa työskentelee noin 390 henkilöä.

Seuraa UPM Pietarsaarta Instagram | upmpietarsaari.fi

 

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils