UPM:llä on laajat vaikutukset Pietarsaaren alueen elinvoimaisuuteen

Paikallisuutiset 10.11.2021 12.00 EET

(UPM Pietarsaari 10.11.2021 klo. 12:00) Yhtiön paikallinen verovaikutus vuonna 2020 oli 8 miljoonaa euroa. Summa sisältää kiinteistöverot, arvioidut kunnallisverot henkilöstön palkoista sekä arvioidut yhteisöverot.

Suomen toiminnoista maksettiin vuonna 2020 erilaisia veroja ja maksuja runsaat 568 miljoonaa euroa. Yhteisöveron ohella suuria eriä olivat työntekijöiden palkoista tilitetyt ansiotuloverot ja sosiaaliturvamaksut, energiaverot sekä verot UPM:n maksamista osingoista ja puunostoista.

Tehdasintegraatin synnyttämä paikallinen kulutusvaikutus Pietarsaaren alueella oli noin 15 milj. euroa ja kulutusvaikutus koko Suomessa noin 27 milj. euroa.

Viime vuonna UPM Pietarsaaressa työskenteli suoraan noin 381 henkilöä, ja kesällä lomitustehtäviä hoiti noin 60 henkilöä.  UPM Pietarsaaren välilliseksi paikalliseksi työllisyysvaikutukseksi arvioitiin noin 350 henkilöä. Koko Suomessa yhtiöllä oli noin 6 803 työntekijää, joiden lisäksi UPM työllistää välillisesti tuhansia suomalaisia yli 10 000 tavara- ja palvelutoimittajan palveluksessa.

Vastuullinen vedenkäyttö on kirjattu UPM-konsernin 2030-vastuullisuustavoitteisiin, ja Pietarsaaren tehtailla on tässä saatu hyviä tuloksia aikaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. UPM Pietarsaaren jätevedenpuhdistamon laadukkaan toiminnan ansiosta biologista hapenkulutusta vesistössä aiheuttavat päästöt (BOD7) ovat vähentyneet 79 % tuotettua sellutonnia kohti, ja vesistön rehevöitymiseen vaikuttava typpipäästö on vähentynyt 51 %.

UPM Pietarsaaren sellutehtaan pitkän ajan tavoitteena on saavuttaa hiilidioksidineutraali sellutehdas. Tavoitteen mukaisesti tehtaalla on järjestelmällisesti vähennetty suoria ja välillisiä fossiilisen hiilidioksidin päästöjä. Sellutehdas onkin toimialallaan Euroopan parhaimmistoa fossiilisissa hiilidioksidipäästöissä tuotettua sellutonnia kohti.

UPM Pietarsaari tukee vuosittain myös paikallisyhteisön hyvinvointia edistäviä hankkeita erilaisin sponsoroinnein ja lahjoituksin. 

"Olemme kiinteä osa paikallisyhteisöä ja keskeinen vaikuttaja Pietarsaaressa. Meille toimintamme läpinäkyvyys, vastuullisuusnäkökohtien ja toimintamme kehittäminen ja kokonaisvaltainen vaikutuksistamme kertominen on tärkeää. Haluamme tarjota sidosryhmillemme varmennettua ja konkreettista tietoa tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista, ostovoiman vaikutuksista sekä paikallisyhteistyöstä”, tehtaanjohtaja Simon Fagerudd sanoo.

Lue lisää alueellisista vaikutuksistamme:

EMAS Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu 2020

Lisätietoja antaa:

Ympäristöpäällikkö Tomi Heikkinen, UPM Pietarsaari, puh. +358 40585 2439

Seuraa UPM Pietarsaarta | Instagram | upmpietarsaari.fi

 

Tiedot käyvät ilmi UPM Pietarsaaren vuosittain julkaisemasta, vapaaehtoiseen sertifiointiin perustuvasta EMAS-selonteosta (EU Eco-Management and Audit Scheme), joka kertoo kattavasti tehdasintegraatin vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan samoin kuin yhteistyöstä paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa. Kaikki selonteossa annetut tiedot ovat riippumattoman asiantuntijan varmentamia.