UPM:n verovaikutus Pietarsaaren alueella 17 miljoonaa euroa

Paikallisuutiset 14.11.2022 10.00 EET

(UPM Pietarsaari 14.11.2022 klo 15:00) – UPM on julkaissut sellu- ja paperitehtaidensa sekä konsernin Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu EMAS-selonteot (EU Eco-Management and Audit Scheme). Pietarsaaressa UPM:n tehdaskeskittymän verovaikutus oli vuonna 2021 noin 17 miljoonaa euroa. Summa koostuu yhtiön maksamista yhteisöveroista, henkilöstön palkoista maksetuista kunnallisveroista ja kiinteistöveroista.

Kaikkiaan yhtiön Suomen toiminnoista maksettiin vuonna 2021 erilaisia veroja ja maksuja runsaat 715 miljoonaa euroa. Yhteisö-, kiinteistö- ja energiaverojen ohella suuria eriä olivat työntekijöiden palkoista tilitetyt ansiotuloverot ja sosiaaliturvamaksut sekä verot UPM:n maksamista osingoista ja puunostoista.

UPM:n Pietarsaaren tehdaskeskittymän synnyttämä paikallinen kulutusvaikutus oli noin 14 miljoonaa euroa ja sen kulutusvaikutus koko Suomessa noin 25 miljoonaa euroa. Kulutusvaikutus muodostuu omien ja välillisten työntekijöiden nettotulojen kautta syntyvästä yksityisestä kulutuksesta hyödykkeisiin.

Viime vuonna UPM:llä Pietarsaaressa työskenteli suoraan 356 henkilöä, ja kesällä lomitustehtäviä hoiti 78 henkilöä. UPM Pietarsaaren välillinen paikallinen työllisyysvaikutus oli lisäksi noin 325 henkilöä.

Pietarsaaren sellutehtaan ja sahan vuosi 2021 oli tuotannollisesti erinomainen. Sellutehtaan tuotannossa saavutettiin tehtaan uusi vuosituotantoennätys ilman laatu- ja turvallisuuspoikkeamia. Myös sahalla tehtiin tuotantoennätys.

Sellutehtaan keskeisenä pitkänajan tavoitteena on tuotannon nostaminen ilman, että siitä aiheutuu haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Esimerkiksi tavoite jäteveden määrän pysymisestä alle 35 kuutiossa per tuotettu sellutonni saavutettiin vuonna 2021.

Sellutehdas tuotti edellisvuosien tapaan sähköä yli oman tarpeensa, ja ylimääräinen sähkö myytiin sähköverkkoon. Tehtaan tuottamasta energiasta yli 99 % syntyi uusiutuvilla polttoaineilla.

Sellutehtaan tavoitteena on koko yhtiön vuoden 2030 vastuullisuustavoitteiden mukaisesti olla hiilidioksidineutraali. Pietarsaaren tehtaalla on järjestelmällisesti vähennetty suoria ja välillisiä fossiilisen hiilidioksidin päästöjä peräti 82 % vuodesta 2012 lähtien. Tältä osin tehdas kuuluu Euroopan parhaimmistoon.

 

Näistä ja muista UPM:n paikallisista vaikutuksista Pietarsaaressa voi lukea lisää:

EMAS Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2021

 

Lisätietoja:

Tehdas- ja integraattijohtaja Simon Fagerudd, UPM Pietarsaari, puh. 040 585 2718

Ympäristöpäällikkö Tomi Heikkinen, UPM Pietarsaari, puh. 040 585 2439