Lediga tjänster

Local news 17.1.2019 0:00 EET

avoimet_työpaikat.jpg

Vi söker till UPM Jakobstads cellulosafabrik en utvecklingsingenjör till underhållet, kemist och skifteslaborant.

Utvecklingsingenjören inom underhållet ansvarar för utvecklingen av mekaniska underhållet vid Jakobstads cellulosafabrik. Kemisten fungerar som förman och anvarar för planeringen av teamets verksamhet. Skifteslaboranten deltar i kvalitetsövervakningen av produktionen.

Ansökan till utvecklingsingenjörstjänsten senast 27.01, till kemisttjänsten 31.01 och till skifteslaboranttjänsten 15.2.

Läs mera och sök här:

Kemist >>

Laborant >>

Utvecklingsingenjör till underhållet >>