Lokala luktolägenheter på grund av störning i processen

Local news 16.1.2019 11:30 EET

(UPM, Jakobstad, 16.01.2019 kl. 11.30 EET) – På UPM Jakobstads cellulosafabrik inträffade på onsdagen 16.1.2019 ett avbrott i processen, vilket orsakar luktolägenheter i närområdet.

Beroende på vindriktningen förekommer lukter under dagen i riktning söderut om fabriken.

Mer information:

Simon Fagerudd, General Manager, UPM Jakobstad, tel. 040 585 2718