Sommarjobb vid UPM

Local news 2.12.2019 0:00 EET

DSC_6290.jpg

Ansökningstid för sommarjobb 2020 pågår till 14.2.2020. Vi anställer cirka 80 sommararbetare på Jakobstads cellulosafabrik, Alholmens såg och UPM Skogs virkesanskaffning och skogsbruk.

Sommarjobb kan sökas via UPM:s websidor på adressen upm.fi/kesa.

Mera information också på Facebook – UPM kesä>>