UPM:s Säkerhetsmeddelande 2019 har publicerats

Local news 18.12.2019 0:00 EET

Vårt lagstadgade säkerhetsmeddelande innehåller information om UPM Jakobstads fabriker samt säkerhetsinformation för invånare och aktörer i närområdet. Säkerhetsmeddelandet har skickats till hushållen i Jakobstad, Larsmo och Pedersöre. Meddelandet är också tillgängligt på vår webbplats här.

 

Mer information:

Miljöchef Tomi Heikkinen, tfn 040 585 2439

Säkerhetschef Susanna Jakobsson, tfn 040 661 6852

tiedote iso.JPG