Båtslussarna vid Hästgrundet och Gertruds är öppna för trafik

Local news 4.5.2020 0:00 EEST

Pietarsaari_turvallisestivesillä_092019.jpg

Hästgrundets och Gertruds båtslussar har öppnats för båttrafik.

Vi öskar alla en trevlig sommar!