UPM är med och stöder Skärgårdsrådets båtanskaffning

Local news 17.6.2020 0:00 EEST

 

Alucat_W25.jpg

UPM fungerar tillsammans med Kip Service från Kokkola som huvudsponsor för den lokala föreningen Skärgårdsrådets båtanskaffning. Skärgårdsrådet rf är en förening grundad i Larsmo som jobbar för att hålla våra närmsta vattenvägar säkra genom bl.a. muddringar och underhåll av remmare. Föreningen grundades 1977 och har idag ungefär 1000 medlemmar som utför frivillarbete i 7-Broars skärgårdsområden.

 

Tidigare har föreningens medlemmar använt sig av sina egna båtar i underhållsarbetet. Med den nya Alucat W25 båten får de jobbet gjort effektivt och säkert.

 

”Skärgårsrådet gör viktigt arbete för regionens vattenvägar och säkerhet och när vi hörde om detta projekt ville vi absolut vara med och stöda utvecklingen av verksmheten”,  säger UPM Jakobstads Fabriks- och integratschef Simon Fagerudd.

Vene ja hallinto.jpg

UPM stöder årligen lokala anskaffningar i form av sponsoreringar och donationer för att främja livskraften och välmåendet i regionen. Förra året användes 90 000 euro till likadana projekt i Jakobstadsnejden.