Båtslussen vid Hästgrundet är stängt

Local news 12.7.2020 0:00 EEST

På grund av tekniska fel är båtslussen vid Hästgrundet stängt. Underhållsarbeten beräknas ta några dagar.

Vi beklagar olägenheten.

Mer information: Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, tel. 040 585 2718