Hästgrundets båtslussar öppnade

Local news 24.7.2020 16:00 EEST

Eftermiddagens underhållsarbeten är färdiga och slussarna är nu i bruk.

Vi beklagar olägenheterna som uppstått på grund av underhållsarbetet.

Vi önskar alla en säker båtsommar!