Undehållsarbetet vid Hästgrundets båtslussar förlängs

Local news 20.7.2020 15:30 EEST

Underhållsarbetet vid Gertruds båtslussar i helgen gick bra och slussarna är nu i användning.  Underhållsarbetet vid Hästgrundets båtslussar fortsätter. Arbetet uppskattas bli färdigt onsdagen 22.7.

Vi beklagar olägenheten.

Mer information: Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, tel. 040 585 2718