Underhållsarbete vid Gertrudsslussarna under lördagsmorgonen

Local news 16.7.2020 16:00 EEST

Det har uppstått småfel på slussarna vid Gertruds. Slussarna är i bruk och säkra att använda tillsvidare men för att försäkra oss om att slussarna klarar av den ökade belastningen under helgen utför vi underhållsarbetet under lördagsmorgonen kl. 04-06 för att minska chansen att störa båttrafiken.

Mera info: Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, tel. 040 585 2718