Lediga tjänster: sågarbetare och specialist

Local news 3.7.2020 0:00 EEST

saha1000 muokattu.jpg

Lediga tjänster i Jakobstad:

Alholmens såg: sågarbetaretillsvidareanställning

sök tjänsten här.

Jakobstads cellulosafabrik: Specialist, Administration, tillsvidareanställning

sök tjänsten här.

Jakobstads cellulosafabrik: Specialist, Stakeholder Relations, tidsbunden anställning

sök tjänsten här.

 

Arbetsuppgifter

Sågarbetare: mångsidiga arbetsuppgifterna erbjuds i alla skeden av sågprocessen. Arbetet är främst tvåskifts jobb från måndag till lördag.

Specialist, Administration: Du ansvarar över den interna faktureringen, behandling av köp- och säljfakturor samt rapportering. Du hanterar även postverksamheten och övriga adminstrativa uppgifter.

Specialist, Stakeholder Relations: Hantera och utveckla UPM Jakobstads interna och externa kommunikationskanaler, säkerställa uppdaterat innehåll i enlighet med kommunikationsplaner och affärsstrategier, samt UPMs varumärke och värderingar. Delta starkt i skapandet av UPM Jakobstads bild som arbetsgivare genom planerade aktiviteter och aktivt samarbete med lokala och regionala studenter, utbildningsinstitutioner och skolor.

 

Vad UPM erbjuder dig

  • Betydelsefullt arbete: Vi är stolta över det vi gör. Vårt arbete betonar hög kompetens, kvalitét och handling enlighet våra värden.
  • Ivriga och motiverade arbetsteam:  Våra arbetare är proffs inom sina områden. Vi är en formrik och internationell organisation som jobbar för att nå gemensamma mål.
  • Möjlighet till utveckling: Hos oss kan du stärka dina kunskaper. Vi stöder din utveckling i arbetets alla skeden.
  • Ansvar för människor och miljö: Våra gemensamma etiska principer tar hand om både människor och miljön. Vårt pågående mål är en mer hållbar framtid.

Mer information

För frågor angående rekryteringssystemet, kontakta contacthr@upm.com, tel. +358204146600.

UPM är en rökfri arbetsplats