Sjätteklassare på skogsutfärd i Jakobstad på onsdag den 26 augusti

Local news 26.8.2020 16:44 EEST

(UPM 24.8.2020 klo 12.00) UPM ordnar skogsutfärder för sjätteklassare på fem fabriksorter under augusti och september. Skogsutfärderna kommer att ske ifall COVID-19-situationen tillåter det. Detta är fjärde gången som UPM organiserar sådana utfärder. Syftet med skogsutfärderna är att ge eleverna en positiv skogsupplevelse och erbjuda information om hållbar skogsanvändning. Under utfärderna, som kallas Ekonomiskog – utveckling och hållbar användning, får eleverna bland annat bekanta sig med skogarnas ekonomi- och rekreationsanvändning, viltvård samt virkesprodukter. Varje elev har också chansen att plantera ett träd.

 

Utfärderna ordnas i samarbete med Finska Forstföreningen och 4H-föreningen. Jakobstad deltar på utfärderna och man förväntar sig totalt omkring 140 elever och lärare. På grund av COVID-19-situationen är antalet klasser mindre än tidigare. Trots de exceptionella omständigheterna kommer skogsutflykterna att ge en säker upplevelse för eleverna: särskilda arrangemang har gjorts för utflykterna, t.ex. med hänsyn till säkerhetsavstånd och hygien.

 

  • Utfärdsmålet ligger nära Pörkenäsvägen 150, ca 9 km från centrum av Jakobstad (Karta länk).

 

Skogsutfärderna i Jakobstad arrangeras på onsdagen den 26 augusti med början klockan 8.30 och slutar cirka klockan 15. I utfärderna deltar Etelänummen koulu och Oxhamns skola.

 

UPM ordnade motsvarande skogsutfärder första gången år 2017. Eleverna har tyckt speciellt mycket om trädplanteringen, historierna om viltvård samt korvgrillning vid lägerelden. För många elever ger skoldagen i skogen en uppfriskande omväxling, särskilt under höstens exceptionella omständigheter.

 

I Jakobstad fungerar följande personer som värdar för skogsutfärderna:

 

  • Rodney Strandvall, Robert Lindqvist, Arttu Laide och Iida-Liina Ärväs (tfn 040 641 3250) UPM Skog
  • Martin Antell, Finska Forstföreningen (tfn 040 596 6445)
  • Mona Ahlsved och Jessica Roos, Finlands Svenska 4H

 

Välkommen!

 

UPM Skog, Finska Forstföreningen  och Finlands Svenska 4H

 

 

Mer information ges av:

Tuomas Kara, UPM Skog, miljöchef, tfn 040 578 2551

Sirpa Kärkkäinen, Finska Forstföreningen, expert inom kommunikation till ungdomar, tfn 050 351 2416