Möjliga luktolägenheter under driftstopp

Local news 11.9.2020 13:00 EEST

(UPM, Jakobstad 11.9.2020 kl 13) ─ Det ha uppsått fel i elkraftnätet vid UPM Jakobstads cellulosafabrik som har lett till att produktionen tillfälligt stannat. Stoppet kan leda till eventuella luktolägeneheter i närområdena på fredag ​​eftermiddag. Lukt kan också uppstå under fabriksstart.

Vi beklagar olägenheten.

Mer information:

Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, tel. 040 585 2718