UPM varnar båtförare för virke i havet

Local news 2.10.2020 11:35 EEST

(UPM, Jakobstad 2.10.2020 kl 11) - En bogserbåt med pråm hamnade I sjönöd söndagen den 27.09.2020 utanför Jakobstad. Under händelsen föll det på ett stort område virke i havet. Vi önskar att båtförare som rör sig i området är försiktiga och väldigt observanta.

Tilläggsuppgifter om virket ges av Patrik Slotte, tfn. 0405056412, patrik.slotte@upm.com

 

UPM skog

Pohjoinen alue