Allvarligt olycksfall i arbetet under servicestoppet vid UPM:s fabrik i Jakobstad

Local news 28.10.2020 14:45 EET

(UPM, Jakobstad, 28.10.2020 kl. 14.45) – Vid UPM:s fabrik i Jakobstad inträffade strax efter kl. 10 på onsdagsmorgonen ett allvarligt olycksfall i arbetet som utförs under servicestoppet vid cellulosafabriken.

Olyckan inträffade på fiberlinjen där en tillfällig arbetsställning brast när en person som är anställd hos en entreprenör utförde servicearbete. Arbetstagaren föll ner i ett cirka tio meter djupt rör som ledde till en tom tank. Personen räddades genom att man gjorde ett hål i tankens vägg. Efter första hjälpen fördes den skadade till sjukhus för fortsatt vård.

I räddningsuppdraget deltog Jakobstads räddningsverk och UPM:s fabriksbrandkår. Enligt det normala förfaringssättet ansvarar polisen för utredningen vid ett allvarligt olycksfall i arbetet. Polisen kom omedelbart till olycksplatsen.

Servicestoppet vid UPM Jakobstad inleddes den 12 oktober och avslutas i slutet av denna vecka.

Mer information:

Simon Fagerudd, fabriks- och integratdirektör, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718