Gertruds samt Hästgrundets slussar stängs ner inför vintern

Local news 15.12.2020 4:00 EET

(UPM, Pietarsaari, 15.12., klo 16) - Hästgrundets slussar samt Gertruds sluss i Larsmo är från och med 16.12 stängda och hålls stängda under vintern. I bruk tagningen meddelas vid ett senare tillfälle