Ansökningstiden för sommarjobb har börjat – lär dig mer om sommarjobben på webbinarier

Local news 8.12.2020 2:00 EET

imageg330m.png

(UPM, Jakobstad, 8.12 kl. 14.00) - Ansökningstiden för sommarjobb 2021 pågår fram till 14.2.2021. Vi anställer cirka 70 sommararbetare vid Jakobstads cellulosafabrik, Alholmens såg och UPM Skogs virkesanskaffning för olika uppgifter och till arbetsmiljöer. 

I år ordnar UPM webbinarier där vi berättar mer om sommarjobben i olika arbetsmiljöer nästa sommar. Deltagarna kan också ställa frågor om sommarjobben.

Du får mer information om sommarjobben vid cellulosafabrikerna på webbinarierna som ordnas 17.12 och 26.1. Kom med, lär dig nytt och ställ frågor! Du kan anmäla dig här.

Sommarjobben kan sökas via UPM:s webbsidor: upm.com/kesa

Mer information finns också på Facebook