Båtslussen vid Gertruds är stängd tills vidare

Local news 10.6.2021 18:00 EEST

(UPM Jakobstad 10.6.2021) Gertruds båtsluss i Larsmo är stängd på grund av tekniskt fel. Målsättningen är att båtslussen öppnas för båttrafik senast fredagen den 18.6.2021. 

Vi beklagar störningar i båttrafiken!

Mer information:

Fabriks- och integratdirektör Simon Fagerudd, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718