Sök för läroavtalsutbildning är öppen!

Local news 10.8.2021 12:00 EEST

(UPM, Jakobstad, 9.8.2021, kl 12) UPM söker nya arbetstagare till uppgifter inom cellulosaproduktionen i Jakobstad genom att söka personer till det tvååriga läroavtalsprogrammet som leder till yrkesexamen inom processindustrin.

 

Vad du gör

I läroavtalsutbildningen utför du mångsidiga produktionsuppgifter i olika skeden av cellulosaframställningen. I ditt arbete bidrar du till att säkerställa att vi uppfyller våra löften om en slutprodukt av hög kvalitet och kundleveranser i rätt tid.

Vårt läroavtalsprogram består av inlärning i arbetet och närundervisningsperioder under vilka du avlägger yrkesexamen inom processindustrin. Under läroavtalsutbildningen är avsikten att du får mångsidig kompetens i processuppgifterna vid cellulosafabriken. Utbildningsprogrammets samarbetspartner är Saimaan ammattiopisto Sampo. Utbildningsprogrammet börjar i januari 2022 och är tvåårigt. För denna period betalas lön.

Läs mer om programmet på UPM:s webbplats www.upm.fi/oppisopimus.    

Vem du är

  • Du har redan en yrkesexamen, till exempel inom processteknik, el-, automations- eller maskinteknik, samt arbetserfarenhet i branschen.
  • Du är initiativrik, ansvarskännande, motiverad och intresserad av att utveckla ditt eget arbete.
  • Du är van att använda informationssystem och är motiverad att utveckla dig för att utföra mångsidiga uppgifter inom produktionen.
  • Du är beredd att arbeta i skift.
  • Du kommunicerar smidigt på finska, kunskaper i engelska och svenska räknas som merit.

För oss på UPM är säkerheten en viktig del av den dagliga verksamheten. Vårt mål är att det inte ska ske en enda olycka på vår arbetsplats. Vi förväntar oss att varje anställd uppvisar säkerhetstänkande, förbinder sig till de gemensamma reglerna och vill främja dessa med sitt eget handlande.
 

Vad UPM erbjuder dig

  • Ett givande arbete: Vi är stolta över det vi gör. I vårt arbete betonas hög kompetens, kvalitet och arbete som följer våra värderingar.
  • Motiverade team som är entusiastiska för sitt arbete: Våra anställda är verkliga experter i sin bransch. Vi är en mångsidig och internationell organisation som arbetar tillsammans för att nå de gemensamma målen.
  • Utvecklingsmöjligheter: Hos oss kan du kontinuerligt utveckla ditt kunnande. Vi stöder din utveckling i varje skede av din karriär. 

Ansvar för människorna och miljön: Våra gemensamma etiska principer omfattar omsorg både om människorna och miljön. Vårt kontinuerliga mål är en hållbarare framtid.

Lämna in din ansökan senast 6.9.2021. Fyll i varje punkt på ansökningsblanketten omsorgsfullt och bifoga ditt CV och ett fritt formulerat ansökningsbrev. Ansökningarna behandlas redan under ansökningstiden.