Uppkörning av cellulosafabrik kan orsaka buller- och luktolägenhäter

Local news 2.8.2022 0:00 EEST

Uppkörning av UPM Jakobstads cellulosafabrik vecka 31 kan orsaka buller- och luktolägenhäter. Fabriken kördes ner på grund av störningar i produktionen under vecka 30.

Vi beklagar olägenheten.

Mer information:

Simon Fagerudd, fabriksdirektör, UPM Jakobstad, 040 585 2718