Slussarna vid Hästgrundet och Gertruds stängs för vintern

Local news 16.11.2022 0:00 EET

Hästgrundet och Gertruds båtslussar kommer att stängas för vintern tills 18.11 på grund av det kallare vädret och frysning av vattnet. Öppnandet av slussarna kommer att informeras igen under våren.

Hästgrundets båtsluss renoverades våren 2021 genom att bland annat förnya dess luckor och automationssystem. Med renoveringen har driftsäkerheten och säkerheten allmänt förbättrats betydligt.