Sökandet av sommarjobbare har startat

Local news 1.12.2022 0:00 EET

UPM:s sommarjobbssökande har startat. Ansökan är öppen till 14 februari 2023. Vid Jakobstads cellulosafabrik, såg och Skogs servicekontor kommer ca 80 sommararbetare att anställas igen för olika uppgifter.

Se alla sommarjobb vid UPM Jakobstad.

UPM:s sommarjobbsida finns mycket information och tips för att söka. Där kan du också hitta berättelser, filmer och podcaster om tidigare års sommaranställda.

För dig under 18 år finns även två veckors "Lär känna arbetslivet och tjäna"-utbildningsperioder. Mer specifika detaljer såsom ålderskrav och platser anges här.