UPMPulp
  • Metsä
  • Mennyttä vaalien, tulevaa varjellen
Artikkeli | 07/16/2020 08:50:45

Mennyttä vaalien, tulevaa varjellen

Kouvolan kupeessa, kahden tunnin ajomatkan päässä Helsingistä koilliseen sijaitsee Verla – erityinen suomalaisen luonnon ja historian keskittymä.

Verlan ensimmäinen puuhiomo perustettiin vuonna 1872, ja kymmenen vuotta myöhemmin hiomon yhteyteen nousi pahvitehdas. Vesistöjen hallitsema maisema ei valikoitunut laitosten sijoituspaikaksi sattumalta: paikallinen koski toimi voimanlähteenä, ja ympäröiviä vesireittejä pitkin saatiin kuljetettua tukkipuuta tuotannon raaka-aineeksi.

Monien entisajan mylly- ja tehdasalueiden tapaan myös Verlaan muodostui kylä työntekijöiden asetuttua perheineen tehtaan piiriin asumaan. Tämän seurauksena Verlasta tuli kukoistava yhteisö. 1920-luvulla Verla siirtyi UPM:n edeltäjän, Kymiyhtiön, omistukseen. Uusi omistaja vastasi tehtaan toiminnasta vuoteen 1964, jolloin se päätettiin sulkea.

Uusi elämä

Toiminnan lakkauttamisesta huolimatta Kymiyhtiö ei kuitenkaan hankkiutunut Verlasta eroon. Sen sijaan tehdaskompleksi muutettiin museoksi kymmenen vuotta myöhemmin, jotta sen edustama perinteinen suomalainen elämäntapa voitaisiin säilyttää tuleville sukupolville. Vuonna 1996 museoalue valittiin neljäntenä suomalaisena kohteena Unescon maailmanperintöluetteloon. Nykyään se on yksi vain seitsemästä maailmanperintökohteesta koko maassa, ja UPM työskenteleekin määrätietoisesti tätä kunnianosoitusta vaaliakseen. Suojelutyön tuloksena on kiehtova sarja rakennuksia, joilla on valtava kulttuurinen merkitys paitsi alueelle myös koko Suomelle.

Vuonna 2019 tehdasmuseon yhteyteen avautui UPM:n Biofore-näyttely. Vanhan makasiinirakennuksen tiloissa yleisö pääsee tutustumaan yhtiön lukuisiin erilaisiin bioinnovaatioihin sekä ekologisesti kestävän puudesignin moniin mahdollisuuksiin. Näyttely päättyy uusinta puupohjaista muotoilua hyödyntävään kiinalaiseen teehuoneeseen, joka tarjoaa kokemukselle mieleenpainuvan miljöön.

Verlan metsäpolku puolestaan esittelee metsänhoidon käytäntöjä, joihin UPM tukeutuu omistamissaan metsissä niin Suomessa kuin muuallakin.

Metsä polku.jpg

Metsäpolku on kahden kilometrin mittainen vuorovaikutteinen kävelyreitti, joka esittelee Suomen luonnon monimuotoisuutta parhaimmillaan.

Suomi pähkinänkuoressa

Verlan metsäpolku on paljon enemmän kuin pelkkä miellyttävä kahden kilometrin luontoretki. Se on vuorovaikutteinen ja mukaansatempaava elämys, joka tutustuttaa kävijänsä ekologisesti kestävään metsien hoitoon ja kasvatukseen. Voidaan myös nähdä, että luontoa, metsiä, innovointia sekä teknologiaa monitahoiseksi kokemukseksi yhdistelevä metsäpolku ilmentää Suomea hyvin osuvalla tavalla.

Eri kasvuvaiheissa olevat puut – taimista täysikasvuisiksi 70-vuotiaksi jättiläisiksi – tarjoavat vierailijalle mahdollisuuden kokea metsän koko elinkaari. Metsäpolku on paitsi monimuotoisuuden ylistys myös esimerkki UPM:n vaalimasta tasapainosta metsän luonnollisen kasvun ja kestävien hoitotoimenpiteiden välillä. Taustalla vaikuttaa yhtiön halu varmistaa, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia metsien monista hyödyistä.

 

Lue lisää Verlasta osoitteesta https://www.verla.fi/

 

Teksti: Craig Houston
Kuvat: Tero Vuorinen