Vastuullisuuskysymykset ovat yhä merkityksellisempiä, kun globaali väestönkasvu ja sen myötä kasvava kulutus rasittavat maapallon ekosysteemiä ja luonnonvaroja. Myös fossiilisten polttoaineiden käyttö on jatkanut kasvuaan, vaikka niiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen yhteys ilmastonmuutokseen on pystytty selkeästi osoittamaan. 

Fossiilivapaaseen tulevaisuuteen siirtyminen edellyttää, että vähennämme kulutusta ja jätteen määrää, ja että käytämme – sekä uudelleenkäytämme – resurssejamme tehokkaammin ja kestävämmin. Ratkaisuja, jotka tuottavat uudenlaisia ja kestävästi tuotettuja materiaaleja.

Tulevaisuudenkestäviä kuituja

Uskomme, että kestävästi hoidetuilla metsillä ja plantaaseilla, puupohjaisilla tuotteilla ja vähähiilisellä sähköllä on olennainen rooli siirtymisessä tähän uudenlaiseen tulevaisuuteen. Sellu ja sen tuotannon sivutuotteet ja tähteet ovat olennainen osa biotaloutta. Ne ovat käänteentekeviä materiaaleja, kun pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka sekä korvaavat fossiilisia polttoaineita että ohjaavat toimintaamme systeemitasolla uudelleenkäyttämään resurssejamme mahdollisimman tehokkaasti.

 
Lähestymistapamme ja sitoumuksemme

Lähestymistapamme ja sitoumuksemme

Lue lisää
Vastuullinen puunhankinta

Vastuullinen puunhankinta

Lue lisää
Vastuullinen sellun tuotanto

Vastuullinen sellun tuotanto

Lue lisää
 
Turvallinen ja terve työympäristö

Turvallinen ja terve työympäristö

Lue lisää
Roolimme yhteiskunnassa

Roolimme yhteiskunnassa

Lue lisää
Yhteistyö kestävän kehityksen edistämiseksi

Yhteistyö kestävän kehityksen edistämiseksi

Lue lisää
 

Monien mahdollisuuksien sellu

 
 

Uusi Forest Action-raportti kertoo kestävistä teoista

 
 

Aiheeseen liittyvää

UPM listattu alansa johtavana toimijana DJSI-indeksissä 2023–2024

UPM listattu alansa johtavana toimijana DJSI-indeksissä 2023–2024

Lue lisää
Uudistetut sosiaalisen vastuun tavoitteet toivat UPM:lle ennätyksellisen korkeat pisteet EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa

Uudistetut sosiaalisen vastuun tavoitteet toivat UPM:lle ennätyksellisen korkeat pisteet EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa

Lue lisää