UPM Pulp on LinkedInissä

Sellutehdashanke Uruguayssa etenee

täyttä vauhtia aikataulun mukaisesti. Maansiirto- ja tietyöt sekä tehtaan rakennustyöt ovat käynnissä, asuntorakentaminen jatkuu.

UPM Pulp on LinkedInissä

Tervetuloa UPM Pulpiin! Tutustu palveluihimme.


Uusimmat artikkelit

 
 

Kestävän toiminnan edistäminen

Poiminnot

 
 

UPM Pulp - Vaikutu metsistä

 

Uutiset ja tiedotteet

Sijoittajauutinen 11/16/2020 09:00:00

UPM metsä- ja paperiteollisuuden vastuullisin toimija Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä

UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuuden johtavaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2020–2021. ”Väestönkasvu, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus edellyttävät...

Sijoittajauutinen 09/21/2020 11:00:00

YK nimesi UPM:n Global Compact LEAD-jäseneksi osoituksena yhtiön vastuullisuustyöstä

UPM on nimetty jälleen Global Compact LEAD -jäseneksi tunnustuksena vastuullisesta liiketoiminnastaan. Yhtiöllä on ollut LEAD-status vuodesta 2016 lähtien, ja se on 41 jäsenen joukossa ainoa metsäteollisuuden edustaja ja myös ainoa suomalainen...

Muut uutiset 09/03/2020 12:00:00

Uuden sellutehtaan tuloon valmistaudutaan yhteistyössä eri tahojen kanssa

UPM:n toisen sellutehtaan rakentaminen Uruguayssa etenee täyttä vauhtia. Laajamittaisen hankkeen edetessä yhtiö varmistaa, että siihen liittyviin haasteisiin vastataan niin yhteisön turvallisuuden, asuinolosuhteiden kuin ympäristöasioiden saralla....

Lehdistötiedote 09/01/2020 10:00:00

Greensource-kampanja edistää tuotteiden ympäristöystävällisyyttä: tavoitteena ilmastoneutraalius yhteistyössä Euroopan metsäteollisuuden kanssa

UPM on yksi #GreenSource-aloitteen perustajajäsenistä. Aloite pyrkii edistämään metsäteollisuuden roolia EU:n ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. #GreenSource kokoaa yhteen EPISin (European Pulp Industry Sector...