Liiketoimintamme perustuu metsiin. Siksi haluamme varmistaa, että metsät kasvavat sukupolvesta toiseen, ja että plantaaseillamme toimitaan teollisuudenalan parhaiden vastuullisuuskäytäntöjen mukaisesti.

Globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato ja väestönkasvu haastavat maankäytön suunnittelua. Näihin haasteisiin vastaa osaltaan kestävä metsätalous.

Lue lisää sitoutumisestamme ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja biodiversiteetin lisäämiseen.

Lue esite

 
515 000 hehtaaria
omaa metsää Suomessa. UPM myös vuokraa metsää ja ostaa puuta muilta metsänomistajilta.
76 000 hehtaaria
omaa metsää Yhdysvalloissa.
 

Valtaosa yhtiön metsistä on sekametsiä, joissa kasvaa luontaisia puulajeja. Omat metsämme Suomessa ovat boreaalisen vyöhykkeen ja Yhdysvalloissa pohjoisen lauhkean vyöhykkeen talousmetsiä.  

Suomessa käytämme kaatamamme puut ensisijaisesti sahoillamme ja vaneritehtaillamme. Sellun valmistuksessa käytämme puuhaketta ja sahanpurua.

Koe UPM Forest life

 

UPM:n kestävän plantaasimetsänhoidon ja puunhankinnan pääperiaatteet

Puun alkuperän täydellinen jäljitettävyys

Kaikki puu laillisista lähteistä

100% UPM:n puuviljelmistä tuplasertifioitu

Emme aiheuta metsäkatoa

Emme hanki puuta trooppisista sademetsistä

Kunnioitamme perinteitä ja kansalaisoikeuksia

Turvaamme korkean suojeluarvon kohteet

Emme käytä muuntogeenisiä puita

Kestävästi hoidetut puuviljelmät eli plantaasit

Kestävästi toteutetut puuviljelmät ovat ekologinen ja tehokas tapa tuottaa puuraaka-ainetta puupohjaisten tuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa. Eukalyptuskuitu sopii ihanteellisesti selluntuotantoon – puut kasvavat nopeasti ja Uruguayssa taimet kehittyvät korjuuvalmiiksi 10–12 vuodessa.

 

UPM hoitaa Uruguayssa noin 500 000 hehtaarin maa-aluetta. Yhtiö omistaa maata noin 300 000 hehtaaria, ja muut alueet olemme vuokranneet yksityisiltä maanomistajilta. Eukalyptusviljelmät kattavat alueesta noin 60 %. Loppuosa koostuu viljelemättömästä ruohoarosta, infrastruktuurista sekä arvokkaista suojelualueista kuten alkuperäismetsistä. 

Puuviljelmiltä toimitetaan puuta Lounais-Uruguayssa sijaitsevalle UPM’s Fray Bentos sellutehtaalle ja pian myös Uruguayn keskiosiin Paso de los Toros tehtaalle.

Kaikki UPM:n puuviljelmät on sertifioitu FSC®- ja PEFC-metsäsertifiointien mukaisesti.

 
 
 

Kaikki, mitä olet halunnut tietää puuviljelmistä

 
 
 

Olemme sitoutuneet luonnon monimuotoisuuden jatkuvaan parantamiseen omissa metsissämme ja puuviljelmillämme

Luonnon monimuotoisuudella on tärkeä rooli sekä metsien kasvukunnon että liiketoimintamme elinvoimaisuuden ylläpitämisessä.

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta monilla toimenpiteillä kuten lisäämällä lahopuun määrää ja lehtipuiden osuutta metsissä, suojelemalla monimuotoisuuden kannalta kriittisiä lajeja sekä uhanalaisia lajeja, sekä jättämällä suojelualueita vesialueiden ympärille.

Kehitämme myös aktiivisesti uudenlaisia tapoja edistää metsien monimuotoisuutta. Tästä hyvänä viimeaikaisena esimerkkinä on aloittamamme uhanalaisten kääpäsienten siirtoistutushanke Suomen metsissämme.

Seuraamme työmme etenemistä tarkkaan valituilla mittareilla, joita ovat esimerkiksi eri puulajit, metsän ikä, metsän rakenne, suojelualueet ja lajit. Raportoimme tuloksista julkisesti.

Suojelemme luonnon monimuotoisuutta myös omistamillamme maa-alueilla Uruguayssa. Chasicon suojelualue ja UPM:n Biofore-keskus Palmares del Cuico Länsi-Uruguayssa ovat loistava esimerkki siitä, miten harmoninen rinnakkaiselo vastuullisesti hoidettujen puuviljelmien sekä paikallisten yhteisöjen ja ekosysteemien välillä toteutuu.

Lue myös

UPM:n eukalyptusviljelmillä Uruguayssa on alusta lähtien noudatettu selkeää visiota ja strategiaa, jonka mukaan plantaaseja perustetaan, kehitetään ja hoidetaan kestävällä tavalla

UPM:n eukalyptusviljelmillä Uruguayssa on alusta lähtien noudatettu selkeää visiota ja strategiaa, jonka mukaan plantaaseja perustetaan, kehitetään ja hoidetaan kestävällä tavalla

Lue lisää
Maankäytön hyvä suunnittelu on pitkäaikaisen ja menestyksekkään metsätalouden perusta

Maankäytön hyvä suunnittelu on pitkäaikaisen ja menestyksekkään metsätalouden perusta

Lue lisää
 

Aiheeseen liittyvää

UPM julkistaa uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan metsävastuullisuusohjelman

UPM julkistaa uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan metsävastuullisuusohjelman

Lue lisää UPM-sivustolta
UPM istuttaa 50 miljoonaa puuntainta vuodessa

UPM istuttaa 50 miljoonaa puuntainta vuodessa

Lue lisää UPM-sivustolta
Ei biodiversiteettiä, ei tulevaisuutta

Ei biodiversiteettiä, ei tulevaisuutta

Lue lisää UPM-sivustolta