UPMPulp
  • Vastuullisuus
  • Kuitupohjaiset pakkaus­materiaalit osa ratkaisua
Artikkeli | 06/24/2020 05:41:03

Kuitupohjaiset pakkaus­materiaalit osa ratkaisua

UPM:n Mikko Rissanen ja Marko Janhunen odottavat CEPI:n 4evergreen-aloitteen tuovan paljon uutta pakkausteollisuudelle tulevina vuosina. Aloite yhteisestä allianssista on vahva osoitus EU:lle siitä, että kuitupohjaiset pakkaukset ovat osa ratkaisua, ei ongelma.

Viime kuukaudet ovat osoittaneet turvallisten pakkausten merkityksen. Pakkauksilla on yhä tärkeämpi rooli kuluttajien suojelemisessa esimerkiksi turvallisten ja hygieenisten ruokapakkausten valmistamisessa. Samanaikaisesti kuluttajat ja päätöksentekijät toivovat pakkausten olevan kestävän kehityksen mukaisia.

Siksi UPM Pulp, UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers ovat yhdistäneet voimansa muiden suurten arvoketjun yritysten kanssa, mukaan lukien asiakkaamme kuten Nestlé, Mars ja IKEA. Yhteisenä tavoitteena on kehittää kuitupohjaisesta pakkaamisesta entistä vastuullisempia.

”EU:n lainsäädännön ja päätöksenteon viimeaikainen kehitys on herättänyt kasvavaa tarvetta kestävän kehityksen mukaisille pakkausratkaisuille. Nyt meillä on yhteinen foorumi koko arvo- ja tuotantoketjulle. Yhdessä voimme myötävaikuttaa sellaisiin järjestelmämuutoksiin, jossa kiertotalous alkaa todella toimia”, UPM:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Marko Janhunen toteaa.

"Ja meillä on mahdollisuus nopeuttaa kierrätykseen tarkoitettujen pakkausten kehittämistä ja käyttöönottoa alusta alkaen", UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen liiketoimintatiedon hallinnasta ja kehittämisestä vastaava johtaja Mikko Rissanen jatkaa.

Kuitupohjainen pakkausteollisuus on hyvin hajanainen Euroopassa. Yhden vahvan äänen sijasta alalla toimii useita pienempiä kotimaisia ​​edunvalvonta- ja sidosryhmiä. Siksi 4evergreen tarjoaa loistavan mahdollisuuden toimialakohtaiseen yhteistyöhön ja konkreettisia ratkaisuja allianssin globaaleille brändinomistajille.

”Voimme viestiä kuitupohjaisten pakkausmateriaalien vahvuuksista päätöksentekijöille, kuluttajille ja muille sidosryhmille. Uusiutuvat tuotteemme ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, niillä on erinomaiset ominaisuudet ja niitä voidaan käyttää fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen”, Janhunen kertoo.

Kiertotalous tarvitsee harmonisointia

Yksi suurimmista haasteista liittyy kierrätyskuitujen arvon säilyttämiseen. Kuinka varmistamme nykyisten ja uusien pakkausmateriaalien jäljitettävyyden? Mihin toimiin on ryhdyttävä tietyn kierrätysasteen, laadun ja hygienian tason ylläpitämiseksi?

"Meidän on hallittava erilaisia ​​materiaalivirtoja tehokkaammin, jotta pystymme hyödyntämään kuidun arvon täysimääräisesti ja estämään niiden päätymisen kaatopaikalle tai polttolaitoksiin", sanoo yhtä 4evergreen-allianssin työryhmää johtava Rissanen.

Uusien kuitupohjaisten materiaalien standardisointi on monista syistä tärkeää. Yhtäältä kierrätysjärjestelmät ja käytännöt vaihtelevat suuresti maasta toiseen. Kuinka taata, että kierrättäjät pystyvät käsittelemään uusia materiaaleja ja suurempia määriä? Toisaalta brändinomistajat haluavat varmistaa, että heidän pakkaustoimittajansa voivat tarjota heille samat kestävyyskriteerit täyttäviä materiaaleja riippumatta siitä, millä markkinoilla he toimivat.

”4evergreen-allianssi ei halua monimutkaistaa tai hankaloittaa arvoketjua. Päinvastoin, haluamme ratkaista arvoketjussa vallitsevat esteet ”, Rissanen sanoo.

Tämä työ on jo alkanut. Joukko UPM:n asiantuntijoita osallistuu 4evergreen-työryhmiin, joissa pohditaan ratkaisuja elintarviketurvallisuudesta verkkokauppaan ja joustopakkauksista uusiin teknologioihin.