UPMPulp
  • Vastuullisuus
  • UPM:n kattava urakoitsijoiden hallinnointi Uruguayssa on malliesimerkki
Artikkeli | 05/26/2020 07:20:28

UPM:n kattava urakoitsijoiden hallinnointi Uruguayssa on malliesimerkki

Urakoitsijoilla on keskeinen rooli UPM:n Uruguayn-toiminnoissa. Haluamme varmistaa, että urakoitsijoilla ja heidän työntekijöillään on samat työolot kuin kaikilla UPM:n työntekijöillä, oli kyse sitten Fray Bentosin sellutehtaasta, Paso de los Torosin rakennustyömaasta, eukalyptus- tai carinata-viljelmistä tai puukuljetuksista.

”Urakoitsijoiden työolosuhteet ovat olennainen osa sosiaalisen vastuun ohjelmaamme. Sisäisessä ihmisoikeusarvioinnissamme nousi esiin Uruguayssa käytössä olevan urakoitsijoiden hallintajärjestelmän ainutlaatuisuus”, UPM:n sosiaalisesta vastuullisuudesta vastaava johtaja Nina Norjama toteaa.

”Toiminnoissamme työskentelevät yli 300 urakoitsijaa ja heidän 400 työntekijäänsä kuuluvat kaikki urakoitsijoiden tarkastusjärjestelmän piiriin”, UPM:n Uruguayn urakoitsijoiden tarkastustiimin päällikkö Patricia Favre sanoo.

Urakoitsijoiden suuren määrän vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa, että he kaikki täyttävät yhtiön vaatimukset ja että kaikilla työntekijöillä on yhdenvertaiset työolosuhteet.

Uruguayssa ulkoistettuja toimintoja koskevat lait ovat edistyksellisiä ja tiukkoja. ”UPM:n vaatimukset ylittävät lakisääteiset vähimmäisvaatimukset esimerkiksi palkkaukseen, verotukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa”, Favre kertoo.

”Olemme hankkineet erilaisia kolmannen osapuolen varmentamia sertifikaatteja, jotka liittyvät työturvallisuuteen, ympäristöön, laatuun ja metsien sertifiointiin kuten FSC ja PEFC, sekä ISO- ja OHS-sertifikaatit. Ne ylittävät kansalliset lakisääteiset vaatimukset mutta tukevat liiketoimintapojamme”, Favre toteaa.

Kolme tasoa ja kolminkertainen tarkastus

UPM:n Uruguayssa toimivien urakoitsijoiden hallintaprosessi on ainutlaatuinen ja tehokas. Kolmivaiheisen järjestelmän avulla pystymme yhteensovittamaan ja seuraamaan urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä työolosuhteita.

”Keräämme ensin kaikki tarvittavat oikeudelliset asiakirjat urakoitsijoilta ja heidän työntekijöiltään. Digitaaliseen työkaluun syötetään henkilötietojen lisäksi tietoja työluvista ja palkoista”, Favre kuvailee.

”Tietojen avulla voimme varmistaa, ettei sääntöjä rikota esimerkiksi käyttämällä alaikäisiä työntekijöitä tai maksamalla vähimmäispalkkaa vähemmän”, hän kertoo.

Toisessa vaiheessa ristiin tarkistamme kaikki keräämämme tiedot nk. taulukkoauditoinneilla. Tämän työn tekee riippumaton kolmannen osapuolen yritys. Kolmas vaihe koostuu urakoitsijoiden kenttäauditoinneista. Niissä urakoitsijoiden työntekijöitä haastatellaan henkilökohtaisesti.

Kenttäauditoinneissa huomio on erityisesti työturvallisuudessa. Kentällä kerättyjä havaintoja verrataan jo olemassa oleviin tietoihin. ”Varmistamme, että työolosuhteet ovat vaatimustemme mukaiset, ja tarkistamme, ettei työntekijät tee liikaa töitä ja että he saavat lomaa ja asianmukaisen palkan”, Favre luettelee.

Mahdollisissa poikkeamissa urakoitsijoiden tarkastustiimi ilmoittaa niistä urakoitsijalle ja antaa heille mahdollisuuden korjata puuttuvat tai virheelliset tiedot. Tiimi voi myös keskustella ongelmista urakoitsijan kanssa ja antaa heille aikaa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Annetun ajan määrä riippuu ongelman vakavuudesta. Jos ongelmaa ei ratkaista, urakoitsijaa uhkaa rangaistus ja heidän sopimuksensa UPM:n kanssa voidaan irtisanoa.

Työntekijöiden ääni kuuluviin

Urakoitsijoiden työntekijöillä on myös mahdollisuus tuoda esiin mahdollisia ongelmia. ”Järjestelmä ja auditoinnit tarjoavat urakoitsijoille ja heidän työntekijöilleen erinomaisen kanavan, jonka kautta he voivat ilmaista huolensa esimerkiksi työolosuhteista”, UPM:n sosiaalisen vastuun päällikkö Kaisa Vainikka toteaa.

”Järjestelmämme Uruguayssa on ainutlaatuinen, sillä siihen sisältyy urakoitsijoiden työntekijöiden haastatteluja sekä erilaisia sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyviä auditointeja”, Vainikka kommentoi. ”Osa järjestelmän elementeistä on helppo ottaa käyttöön myös muissa toimipaikoissa. UPM:n työntekijät Uruguayssa näyttävät muille loistavaa esimerkkiä.”