UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä

Paikallisuutiset 3.6.2016 9.00 EEST

​Yksi UPM:n globaaleista tavoitteista vuodelle 2030 on, että minkäänlaista jätettä ei millään toimipaikalla viedä kaatopaikoille tai polteta ilman, että energia kerätään talteen. Zero Solid Waste -toimintatapaan eli kaatopaikattomaan toimintaan on päästy jo Itävallassa ja seitsemällä UPM:n tehtaalla Saksassa.

Kotimaassa UPM keskittyy seuraavan kahden vuoden aikana viiteen hankalimmin kierrätettävissä olevaan jakeeseen. Näihin kuuluvat sekajäte, puujakeet, joissa on mukana hiekkaa, liete, soodasakka sekä tuhka. Kaatopaikaton toiminta -hankkeen pääpaino on pysyvän toimintamallin luominen jo olemassa olevien kierrätystapojen ympärille.  

Jätejaekohtaisia tutkimustietoja ja käynnissä olevan Kymin tehdasintegraatin pilotin oppeja hyödynnetään koko Suomen kattavan toimintamallin luomisessa. Kun Suomessa on päästy tavoitteeseen, toimintamallista viedään käytännöt UPM:n toimipisteisiin globaalisti.

Lue lisää Biofore-lehdestä »