Ulkopuolisen työvoiman uusi turvallisuuskoulutus alkoi syyskuussa

Paikallisuutiset 4.10.2016 8.00 EEST

​1.9.2016 alkaen UPM:ssä otettiin käyttöön uusi pakollinen  UPM urakoitsijan turvallisuuskoulutus.

UPM urakoitsijan turvallisuuskoulutus on pakollinen kaikille palvelutoimittajille, jotka tekevät lähtökohtaisesti korkeariskisiä töitä. Koulutuksen suorittaminen on edellytys työskentelylle UPM:n sellu- ja paperitehtaissa. Koulutus on voimassa 3 vuotta.

Koulutettavat UPM työturvallisuusstandardit ovat:
– Korkealla työskentely
– Työlupakäytännöt
– Suljetut tilat
– Turvaerotukset
– Urakoitsijaturvallisuus
– Liikkuva kalusto ja nosturit

Koulutukseen sovelletaan siirtymäaikaa syys-joulukuun välisenä aikana 2016. Toimintamalli on täysin käytössä 1.1.2017 alkaen.

Mikäli siis teet työtä tai tuotat palvelua UPM:n tiloissa, sinun tulee suorittaa seuraavat
kolme turvallisuusperehdytysmoduulia:

1. UPM:n yleinen turvallisuusperehdytys, joka kattaa yhtiön globaalit, turvallisuuteen liittyvät aiheet.
2.Yksikkökohtainen perehdytys, joka kattaa paikalliset, turvallisuuteen liittyvät ohjeet.
3.Urakoitsijan turvallisuuskoulutus, joka kattaa urakoitsijoita koskevien
turvallisuus standardien vaatimukset.

Koulutukset löytyvät UPM:n internetsivuilta: UPM.FI > UPM > UPM:n toimittajille > Työturvallisuus > Turvallisuusperehdytys suomeksi >>